Événement: 2023 Ordinær Generalforsamling Kreds 20 Tarm/Skjern

Share
Durée:
26. Jan - 26. Jan 2023
Fin des inscriptions:
24. Jan 2023
Participant/spectateur:
0 / 0
Frais de participation:
0.00
Prix d'entrée:
0.00
Catégorie:
Séminaire
Discipline:
Aucune
Race:
Peu importe la race
Site Internet de l'événement:
www.kreds20.dk
Rue:
Industriparken 5
CP / Ville:
6880 / Tarm
Organisateur:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Pas encore ajouté
Téléphone:
Pas encore ajouté
Ton statut:
Pour l'instant, tu n'as fait aucune saisie.
This event is organized with
Ville:
-
Rue:
Industriparken 5
CP / Ville:
6880 / Tarm
Pays:
Danemark Danemark
Distance:
Calcul impossible
Durée du trajet
Calcul impossible
Organisateur:
Schaeferhundeklubben
Rue:
Industriparken 5
CP / Ville:
6880 / Tarm
E-mail:
Pas encore ajouté
Téléphone:
Pas encore ajouté

Informations sur l'événement

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af formand (På valg er Helge Simonsen

b) Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Frank Jørgensen)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

d) Valg af revisor

e) Valg af revisorsuppleant

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 18.1.2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.